De Nieuwe Gedachte

Uw bouwstenen voor een leven in balans

Winkel

Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur DEEL 2 VOGELS

De Cleene Marcel, De Keersmaeker Jean-Pierre

Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur DEEL 2 VOGELS

€ 85,00
Dit naslagwerk poogt door het samenbrengen van natuur en cultuur, een grensverleggend inzicht te geven in de belangrijke rol die dieren spelen in de mythologie, religie en psychologie, symboliek, kunst, heraldiek, verhalen, volksgeneeskunde, volksgeloof, magie, dromen,… Het is een bijzonder rijke informatiebron voor wie belang hecht aan een gefundeerde beleving van het samenspel van cultuur en natuur.
Product:
MC-084002

U kan momenteel niet bestellen.

De Cleene Marcel, De Keersmaeker Jean-Pierre Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur DEEL 2 VOGELS

Het tweede deel is volledig gewijd aan de rol van vogels in onze cultuur. Vogels lijken zich te kunnen bevrijden van de zwaartekracht en zich
te verheffen boven de aarde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze voorouders veel ontzag hadden voor deze luchtdieren en ze een
belangrijke plaats toekenden in hun mythologieën. De jaarlijkse vogeltrek aanzag men als een brug tussen deze wereld en het Andere Land.
De terugkeer van de trekvogels na de winterperiode kondigde uiteraard de lente aan. Aan vogels schreef men ooit geheime kennis toe, o.m.
de gave van de profetie. Vogels waren ook een goedkoop en gemakkelijk offerdier. De vogelsymboliek is bijzonder rijk en divers: verbinding
tussen hemel en aarde, boodschapper of hulp van de goden, symbool van de vriendschap tussen goden en mensen, symbool van de lucht,
als regelaar van de tijd, symbool van de ziel, een engel, een hogere geestestoestand van de mens, bewakers van de levensboom, symbool van
vluchtigheid. De lichtheid van een vogel symboliseert ook de intelligentie, de verbeeldingskracht, het snel bevattingsvermogen.
Vogelvleugels doen denken aan spirituele verheffing.

Hoewel dit deel over Vogels apart kan worden gebruikt, vormt het toch één geheel met boek I (Zoogdieren) en boek III (Vissen, Reptielen,
Amfibieën etc.) van dit naslagwerk.

AUTEURS

Em. Prof. Dr. Marcel De Cleene doceerde aan de Universiteit Gent de cursussen ‘Volkskunst en volkscultuur’ en ‘Wetenschapsvoorlichting’.
Hij schreef 155 wetenschappelijke publicaties en 4 populariserende plantenboeken, o.a. Elseviers gids van giftige planten en het
Compendium van Rituele Planten in Europa (samen met Marie-Claire Lejeune).

Drs. Jean-Pierre De Keersmaeker heeft een multidisciplinaire vorming achter de rug. In 1966 studeerde hij in Brussel af als industrieel ingenieur, in 2003 behaalde hij het diploma van licentiaat in de kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent.

 

Technische fiche

Uitgever Mens & Cultuur Uitgevers nv
Plaats uitgave Gent
Drukker Graphius, Gent-Oostakker
Vormgever Graphius, Gent-oostakker
ISBN 978 90 77135 32 7
NUR 435 / 694 / 942
Pagina's circa 900
Illustraties Kleurillustraties
Afmetingen 17x24 cm

Koop ook deze gerelateerde producten

Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur DEEL 1 ZOOGDIEREN
Compendium van Dieren als Dragers van Cultuur DEEL 1 ZOOGDIEREN
€ 95,00

Winkelmandje

Nog geen bestelling